تبلیغات
خلــــیج ایــــــرونـــــــی - (گفت و شنود)

               جوجه   تیغی                                                                                 گفت: آمریكایی ها از یك طرف بودجه 400 میلیون دلاری برای حمایت از آشوبگران تصویب می كنند و از طرف دیگر حمایت خود از آنها را انكار می كنند.
گفتم: ولی اسناد فراوانی به دست آمده كه نشان می دهد، دخالت و مدیریت آشوب ها از سوی بیگانگان غیرقابل انكار است.
گفت: اتفاقا چند رسانه معروف آمریكایی و تعدادی از مقامات رسمی آمریكا و انگلیس هم به دخالت سازمان های اطلاعاتی خود در آشوب ها اعتراف كرده اند.
گفتم: درباره برخی از خارجی ها كه تعدادی از عوامل اصلی آشوب با آنها روابط نزدیك داشته و در كشورهای اروپایی و عربی با هم ملاقات های آنچنانی كرده اند چه می گویند؟!
گفت: چه عرض كنم؟!
گفتم: یك جوجه تیغی با یك كیوی كنار هم نشسته و دل داده و قلوه گرفته بودند، مامور پارك كه به آنها مشكوك شده بود از جوجه تیغی پرسید؛ این كیوی چه نسبتی با تو داره؟ جوجه تیغی گفت؛ داداشمه تازه از سربازی برگشته!!
                                                                                                                                                                                                   جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                      
گفت: رادیو فردا متعلق به سازمان سیا، با آب وتاب از اعتصاب غذای سه روزه گروههای ضدانقلاب در حمایت از موسوی و خاتمی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورك خبر داده است.
گفتم: «جایی كه عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد»؟!
گفت: ایول، وقتی آمریكا و اروپا از مقابله با اسلام عاجز شده اند و هیچ غلطی نمی توانند بكنند، از این چندتا پیاده نظام مفلوك چه كاری ساخته است.
گفتم: حالا این اعتصاب كننده ها چه كسانی هستند؟!
گفت: از سروش گرفته تا گوگوش.
گفتم: باید تشویقشون كرد كه به اعتصاب غذای خود تا آخر ادامه بدهند!
گفت: مرد حسابی! اعلام كرده اند كه اعتصاب غذای آنها سه روزه است و تازه یك خبرنگار آمریكایی هم خبر داده كه یواشكی ساندویچ و آب میوه می خورند.
گفتم: شخص شارلاتانی برای گدایی از مردم خودش را به مردن زده و یك پتو روی خود كشیده بود و شریك شارلاتان او با ننه من غریبی برای كفن و دفن او پول جمع می كرد ناگهان یكی از عابرین پتو را از روی او كشید و همه دیدند كه زنده است و دارد نخود و كشمش می خورد، و یارو كه دید بدجوری خیط كاشته به جمعیت گفت؛ آخه آنقدر نمرده ام كه یك مشت نخود كشمش هم نتوانم بخورم!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      معتاد                                                                                                               
گفت: برخی از اساتید دانشگاهها اعلام كرده اند كه مدعیان اصلاحات حق نداشته اند از نام آنها به نفع خود سوءاستفاده كنند.
گفتم: آنها از زمین و زمان سوءاستفاده می كنند، اساتید دانشگاهها كه جای خود دارند.
گفت: این عده می گویند اگر موسوی و خاتمی راست می گویند، نام اساتید حامی خود را اعلام كنند تا همه بدانند كه حامیان مدعیان اصلاحات چه كسانی هستند.
گفتم: اگر قرار بود مدعیان اصلاحات راست بگویند كه به این حال و روز نمی افتادند.
گفت: یكی از نزدیكان خاتمی در پاسخ به اعتراض اساتید گفته است، حمایت آنها از موسوی و خاتمی به طور تلویحی و غیرمستقیم گرفته شده بود و به همین علت نامه مكتوب و امضاشده ای از حمایت آنها در دست نیست!
گفتم: سر سفره عقد، داماد كه معتاد بود هر حقه ای سوار كرد عروس حاضر نشد بله بگوید، ناگهان مادر داماد فكری به خاطرش رسید و دمبك زنان گفت؛ عمو زنجیرباف...
                                                                                                                                                                                                                                                                                    زحمت!                                                                                                             
گفت: یكی از مسئولان ستاد انتخاباتی موسوی در جلسه ای كه موسوی و خاتمی و چند تن دیگر از سردمداران این جبهه حضور داشتند از آنها پرسیده است كدامیك از شما فرزندانتان در داخل كشور هستند؟!
گفتم: هم خبر را شنیده ام و هم از ماست مالی سردمداران جبهه اصلاحات در پاسخ به این سؤال خبر دارم.
گفت: شخص معترض بعد از طفره رفتن آنها، خودش نام چند تن از سردمداران اصلاحات و فرزندان دختر و پسر آنها را كه در آمریكا، كانادا و انگلیس مشغول تحصیل هستند مطرح كرده و پرسیده چرا از بچه های خودتان نمی خواهید كه به خیابان ها بریزند؟!
گفتم: خب! چی جواب داده اند؟!
گفت: در جواب گفته اند فرزندان ما در اروپا و آمریكا برای جبهه اصلاحات فعالیت می كنند!
گفتم: یارو اسم جوجه كباب را گذاشته بود «غم» و اسم چلوكباب را «غصه» و اسم تریاك را گذاشته بود «زحمت» و اسم قر كمر را گذاشته بود «عرق» و به همه می گفت؛ كاش می دونستید كه من در طول شبانه روز چه غم و غصه ای می خورم و چه زحمتی می كشم و چه عرقی می ریزم!!
                                                                                                                                                                                                             
هندوانه                                                                            گفت: یادت هست كه روزنامه اعتماد مقاله های «بی بی سی» را به نام خودش چاپ می كرد و بعد تق قضیه درآمد؟!
گفتم: آره یادم هست ولی مدیر مسئول روزنامه زنجیره ای اعتماد كه این همه از صداقت با مردم حرف می زند، صدای قضیه را در نیاورد و حتی از خوانندگانش یك عذرخواهی خشك و خالی هم نكرد.
گفت: حالا معلوم شده كه مدتی است همین روزنامه مصاحبه های رادیو فردا با افراد بدسابقه و مسئله دار را به نام مصاحبه با روزنامه اعتماد چاپ می كند!
گفتم: رادیو فردا كه خودش اعلام كرده وابسته به سازمان «سیا» است و زیر نظر مستقیم سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریكا اداره می شود.
گفت: چه عرض كنم؟! سردمداران این روزنامه از شهرام جزایری پول گرفته اند، از یك سرمایه دار معروف در انگلیس به نام انصاری هم پول گرفته اند، به نفع دولت انگلیس با بی بی سی همكاری می كنند، به نفع آمریكا زلفشان را به رادیوی سازمان سیا گره می زنند و تازه بعد از این همه اسناد غیرقابل انكار معتقدند كه یك روزنامه مستقل!! هستند.
گفتم: ای عوام ! برای این جماعت كه استقلال و منافع ملی و صداقت و... معنی ندارد، می گویند شخصی هندوانه ای دزدیده و مشغول خوردن بود به او گفتند مال دزدی حرام است. یارو جواب داد، هندوانه را به خاطر خنكی آن می خورم، حلال و حرامش به من چه ربطی دارد؟!
                                                                                                                                                                                                                                                      قله                                                                                                                                                              
گفت: اسناد فراوانی به دست آمده كه برخی از شركت كنندگان در آشوب های تهران توسط اراذل و اوباشی كه موسوی و خاتمی استخدام كرده بودند كشته شده اند.
گفتم: اگر این اسناد هم به دست نمی آمد معلوم بود كه این دو نفر متهم اصلی قتل ها هستند.
گفت: پس بگو كه چرا اصرار دارند برای كشته شده ها مراسم بگیرند!
گفتم: خب! معلومه! دارند نعل وارونه می زنند كه از محاكمه و مجازات فرار كنند.
گفت: با اینهمه اسناد موجود و اعتراف كسانی كه از موسوی و خاتمی برای قتل و غارت دستور گرفته اند و شكایت خانواده مقتولین چه می كنند؟!
گفتم: دانش آموزی بعد از امتحان به مادرش گفت؛ مامان جون! دعا كن تا فردا صبح قله دماوند 21 متر كوتاه تر بشه! مادرش با تعجب پرسید؛ این چه آرزویی است؟ و پسرش جواب داد؛ آخه سر امتحان ارتفاع قله دماوند رو به جای 5681 متر، نوشته ام 5660 متر!!
                                                                                                                                                                                                                                                                     هر دو                                                                                                                                                          
گفت: مگر مهندس موسوی ادعا نمی كند كه در انتخابات تقلب شده است و مگر در بیانیه ای كه در آخرین ساعات روز 22خرداد یعنی ساعت 11 شب منتشر كرد درخواست ابطال انتخابات را نكرده بود؟!
گفتم: خب! معلومه كه چنین درخواستی كرده بود. بیانیه او موجود است.
گفت: بنابراین چرا روز 23 خرداد یعنی یك روز بعد اعلام پیروزی كرده و از مردم برای شركت در جشن پیروزی دعوت كرد!
گفتم: چه عرض كنم؟! اگر به قول ایشان در انتخابات تقلب شده باشد نتیجه آن هم باید باطل باشد نه این كه اول بگوید تقلب شده و بعد اعلام كند كه خودش پیروز شده است!
گفت: احتمالا اطرافیان وی دستورالعملی كه از بیرون صادر شده بود را ترجمه نكرده در اختیار او قرار داده اند و او هم به جای اینكه اول اعلام پیروزی كند و بعد اعلام تقلب، اشتباهاً اول اعلام تقلب كرده و بعد اعلام پیروزی و... بدجوری خیط كاشته.
گفتم: ناپلئون مطابق عادت از سربازانش 3سوال می كرد. اول؛ چند سال است خدمت می كنی؟ دوم؛ چند سال داری؟ و سوم؛ مرا بیشتر دوست داری یا كشورت را. یكی از سربازان كه «كر» بود جواب سوال ها را از پیش آماده كرده بود ولی از بخت بد او ناپلئون سوالات را جا به جا مطرح كرد و اول پرسید؛ چند سال داری؟ سرباز گفت؛ 2 سال قربان! ناپلئون با تعجب پرسید؛ چند سال است خدمت می كنی؟ سرباز گفت؛ 23 سال قربان! ناپلئون كه از كوره در رفته بود پرسید؛ مرا مسخره كرده ای یا خودت را؟ و سرباز گفت؛ هر دو را قربان!!